Regional verksamhet

Region Blekinge deltar i eller är ägare av en rad regionala verksamheter.

ALMI Företagspartner Blekinge AB

ALMIs verksamhetsidé är att verka för ett dynamiskt näringsliv genom att stimulera och stödja företagare så att de satsar på tillväxt. ALMI arbetar för företag som vill och kan växa och verkar för att nya livskraftiga företag startas. Verksamheten omfattar rådgivning till små och medelstora företag och finansiering.

Läs mer om ALMI Länk till annan webbplats.

Blekingetrafiken

Blekingetrafiken är en förvaltning inom Region Blekinge. Deras uppdrag är att se till att det finns goda allmänna kommunikationer inom länet, samt till och från Blekinge.

Läs mer om Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

Teaterns ändamål är i första hand att organisera och driva teaterverksamhet med fast ensemble inom Blekinge och Kronobergs län. Huvudmän är Region Blekinge tillsammans med Region Kronoberg och Växjö kommun.

Läs mer om Regionteatern Blekinge Kronoberg Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Blekinge Museum

Tillsammans med Karlskrona kommun och Blekinge musei- och hembygdsförbund är Region Blekinge huvudman för Stiftelsen Blekinge Läns Museum. Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation, utställningsverksamhet, information och annan utåtriktad verksamhet som gäller länets kultur- och naturhistoria och bedriva och befrämja kulturminnesvård.

Läs mer om Stiftelsen Blekinge Museum Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?