Regionala kulturverksamheter

Det finns elva kulturverksamheter i Blekinge inom Kultursamverkansmodellen. Dessa har alla regionala uppdrag baserade på den regionala kulturplanen för Blekinge.

Inom Kultur- och bildningsenheten finns följande verksamheter:

Externa verksamheter:

Regionala föreningar med verksamhetsbidrag 2023:

 

Hjälpte informationen på sidan dig?