Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Ambulanskläder 2023 2023-10-19
  Upphandling avser upprättande av ett ramavtal gällande ambulanskläder för Region Blekinges ambulanspersonal.
  Läs mer

 • Patientövervakningssystem 2023-10-16
  Upphandlingen avser ett komplett system (hård- och mjukvara) för patientövervakning, inklusive tillbehör och förbrukningsmateriel, installation, dokumentation, utbildning och systemintegrationer.
  Läs mer

 • Personliga nödlarm 2023-10-10
  Personliga nödlarm aktiva och passiva
  Läs mer
Hjälpte informationen på sidan dig?